कसम छ कविताblurr dharara

धरहराको छायाॅमा बसेरधरहरासंग ठोकिॅदै मेरा कानसंग
सुसेलि लाउॅदै सरर बगिरहेको हावा याद आउॅछ |

तेसै लगत्तै
कयौॅ खुड्किला पार गरेर
स्वयेम्भुका आॅखासंग आॅखा जुदाउॅदै
तोरणहरु फर्फराउॅदै गरेको
स्वोच्छ हावामा बसी लेखिरहेको कविता याद आउॅछ |

मेरो कवितामा
बसन्तपुरका रमिरहेका मन्दिर थिए
मन्दिर भित्रका मुस्कान छरिरहेका मुर्ति थिए ,
शान्ति खोज्दै आएका बटुवाकोलागि
भारि बिसाउने सानो चौतारी थियो |

आज अचानक ,
मेरो कविताको सिर्सक हराएको छ
मेरो धरहरा एक तल्ले पनि रहेन
स्वम्भुका आॅखाबाट आसु बगेका छन्
सुन्दर बसन्तपुर आज कोलाहलपुर भएको छ
कठै बिचार मेरी कविता आज टुहुरो भएकी छिन् |

चिन्ता नगर मेरी कविता
मेरो कलम कहिले रोक्ने छैन
तिमीलाई सिर्जना गर्दागर्दै
नब्बे सालमा पनि एकपटक सिर्सक हराएको थियो
अनि तिमीलाई पुन लेखेको थिए

येसपटक पनि ,
भोलि को नौलो बिहानी सम्ममा
उही सिर्सकको नौलो कविता रचिसकेको हुनेछु
मज्बुध भएर बस कविता
भोलिको सुनौलो किरण सम्ममा
तिमीलाई नया छन्दमा रचिसकेको हुनेछु
म लगाएत सारा नेपालीको
कसम छ तिमीलाई , कसम छ तिमीलाई |

By- Roshan Shrestha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s